Skip to main content
Welcome to

MicroProfile Blog

Become a Microprofile Author

Are you a MicroProfile Speaker?

Your session needs MP media coverage!  Submit a github issue by filling in all the required information & we will do our best to push your session to the MicroProfile Community.

MicroProfile 6.0 lanserades och använder sig av Jakarta EE 10 Core Profile!

MicroProfile 6.0 lanserades och använder sig av Jakarta EE 10 Core Profile! MicroProfile, en öppen källkodscommunity som samarbetar med Java-mikrotjänster för företag, är glada att kunna annonsera lanseringen av  MicroProfile 6.0! MicroProfile 6.0 använder sig av Jakarta EE 10 Core Profile. Jakarta EE 10 Core Profile definierar en basprofil för...
Read More

MicroProfile 6.0 Release- Russian

Состоялся релиз MicroProfile 6.0, который поддерживает Jakarta EE 10 Core Profile! MicroProfile, сообщество с открытым исходным кодом, сотрудничающее в области корпоративных Java-микросервисов, с радостью объявляет о релизе MicroProfile 6.0!  MicroProfile 6.0 использует профиль Jakarta EE 10 Core Profile. Jakarta EE 10 Core Profile определяет базовый профиль для предоставления компонентов, используемых…

Read More

MicroProfile 6.0 Release – German

MicroProfile 6.0 wird veröffentlicht und übernimmt das Jakarta EE 10 Core Profile! MicroProfile, eine Open-Source-Community, die gemeinsam an Enterprise Java Microservices arbeitet, freut sich, die Veröffentlichung von MicroProfile 6.0 bekannt zu geben!  MicroProfile 6.0 übernimmt das Jakarta EE 10 Core Profile. Jakarta EE 10 Core Profile definiert ein Basisprofil, um…

Read More